(Belga) Onze orgaandonoren vergrijzen. Tegenwoordig is een grote meerderheid van de donoren ouder dan vijftig, terwijl het achttien jaar geleden nog uitzonderlijk was als een donor ouder dan zestig jaar was. Dat schrijft het medische weekblad de Huisarts.
Binnen de Eurotransplant-landen steekt ons land, samen met Oostenrijk, er een stuk bovenuit met jaarlijks 25 tot 30 donoren per miljoen inwoners. In ons land waren het er vorig jaar 29,1 per miljoen Belgen. Donor ben je als organen worden weggenomen voor transplantatie en als er minstens één orgaan effectief getransplanteerd wordt. Het aantal donoren is stelselmatig toegenomen, maar er zijn ook veel meer oudere donoren. In 1990 was 65 procent van de donoren jonger dan veertig, nu is dat nog maar 30 procent. De 40- tot 60-jarigen en de 60-plussers zijn in opmars. Achttien jaar geleden was een transplantatie met een 60-plusser nog een uitzondering, tegenwoordig is een grote meerderheid van donoren ouder dan vijftig jaar. Overigens krimpen de wachtlijsten voor de meeste organen flink. (TIP)