(Belga) De Europese Commissie wil een systeem op poten zetten dat ervoor zorgt dat bestuurders uit andere EU-lidstaten geïdentificeerd en bestraft kunnen worden voor te snel rijden, rijden onder invloed, door het rode licht rijden en het niet dragen van de veiligheidsgordel.
Buitenlandse chauffeurs vertegenwoordigen niet meer dan vijf procent van het verkeer in de lidstaten, maar ze begaan bijvoorbeeld wel vijftien procent van de snelheidsovertredingen. Dat heeft deels te maken met de grote mate van straffeloosheid voor de buitenlanders. De overtreding blijft onbestraft omdat de politie de bestuurder niet kan identificeren, of niet kan nagaan op welk adres het voertuig is geregistreerd. Om dit probleem op te lossen, bepleit eurocommissaris voor Transport Jacques Barrot de oprichting van een Europees netwerk voor elektronische gegevensuitwisseling. Zo kunnen naam en adres geïdentificeerd worden en kennisgevingen van bekeuringen verstuurd worden. Dat moet de discriminatie van "binnenlandse" chauffeurs wegwerken en de verkeersveiligheid versterken. De maatregel kadert in het streven van de Commissie om het aantal verkeersdoden tegen 2010 te halveren in vergelijking met 2001. (TIP)