(Belga) Vanuit de Antwerpse haven is er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk langs het Albertkanaal en in de richting van Brussel. Dat is het gevolg van de staking van de Vlaamse ambtenaren, die woensdag de provincie Antwerpen treft.
De acties begonnen vroeger dan verwacht. Sinds middernacht is ook de belangrijke sluis van Wijnegem dicht. Dat zorgt ervoor dat schepen niet meer van de haven in het Albertkanaal raken en omgekeerd. Vervolgens legden de ambtenaren de vaaras Antwerpen-Willebroek-Brussel plat. Via onder andere de zeesluis van Wintam is er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk vanuit de Antwerpse haven naar Brussel. Rond de middag zou ook de Zandvlietsluis worden geblokkeerd. Zo zou de ontsluiting van de Schelde bijna volledig lam worden gelegd. Zowel zeeschepen als de binnenvaart ondervinden nu al problemen. De Vlaamse ambtenaren willen een koopkrachtaanpassing van 5 procent via loonsverhogingen. (DWM)