De Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FVF), die ruim duizend verzekeringsmakelaars groepeert, dagvaardt ING voor haar onlineautoverzekering. FVF meent dat niet alle juridische spelregels nageleefd worden. Dat meldt de organisatie vrijdag in een persbericht.
Insurance Services nv biedt rechtstreeks online en door bemiddeling van ING België nv de ING Autoverzekering aan. Via de website www.ingauto.be kan voor de ING Autoverzekering online een simulatie gedaan worden, kan een prijsofferte aangevraagd worden en kan in laatste instantie een onderschrijving gebeuren.

FVF is van oordeel dat bij die actie niet alle juridische spelregels nageleefd worden. "De consument die via www.ingauto.be de ING Autoverzekering afsluit, zal na een schadegeval twee keer nadenken om dat nog eens te doen. Hij zal immers vaststellen dat hij een premie moet betalen die immens de lucht is ingeschoten", aldus de organisatie. FVF heeft een procedure ingeleid bij de rechtbank van koophandel in Antwerpen en vordert onder meer de staking van de inbreuken.