(Belga) Vicepremier Yves Leterme en de voorzitters van de vijf partijen die samen de regering Leterme I zullen vormen, hebben maandag rond 21.30 uur hun eerste bijeenkomst over het regeerprogramma afgerond. Zo is achteraf vernomen. Dinsdag om 17.00 uur komen ze terug bijeen.
Leterme en de voorzitters van CD&V, MR, PS, Open Vld en cdH werken op basis van een tekst, die experten van de partijen hebben voorbereid, aan een programma. Bedoeling is om tot een regeerverklaring te komen die Leterme in het parlement zal voorlezen wanneer hij de leiding van de federale regering overneemt. Een derde van de tekst die op tafel lag, en die naar verluidt 28 bladzijden zou tellen, is intussen doorgenomen en dat zou vooral om socio-economische thema's gaan, zoals arbeidsmarktbeleid en concurrentiekracht van bedrijven. Dinsdag werken de voorzitters verder vanaf 17.00 uur. Technici van de partijen bereiden die vergadering voor. (TVP)