(Belga) Het Vlaams parlement heeft woensdag het ontwerpdecreet over de nieuwe financiering van het hoger onderwijs goedgekeurd. De financiering wordt onder meer afhankelijk van het aantal geslaagde studenten (de veelbesproken outputfinanciering) en van de inspanningen die universiteiten en hogescholen leveren voor kansengroepen.
Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil daarmee "een tweede democratiseringsgolf" realiseren. In de nieuwe financiering zal ook rekening gehouden worden met het wetenschappelijk onderzoek aan de verschillende instellingen. De humane wetenschappen vreesden dat zij te weinig middelen zouden krijgen op basis van hun onderzoeksresultaten, omdat het aantal publicaties daarin een belangrijke rol speelt. Er werd daarom afgesproken om tegen 2011 een Vlaams academisch bibliografisch bestand op te richten. Dat moet ervoor zorgen dat publicaties van de geesteswetenschappen makkelijker te vinden zijn. In afwachting wordt 1 miljoen euro extra vrijgemaakt voor onderzoek in de geesteswetenschappen. Ook op andere punten werd het decreet nog bijgewerkt. De instellingen krijgen bijvoorbeeld zelf de mogelijkheid om voor armere studenten een lager inschrijvingsgeld te vragen. (TIP)