(Belga) Experts van de EU-lidstaten hebben woensdag ingestemd met de Europese financiering van de nationale vaccinatieprogramma's tegen de dierenziekte blauwtong. Europa zal tot 0,6 euro betalen voor een vaccin, tot 2 euro per gevaccineerd rund en tot 0,75 euro per gevaccineerd schaap.
Zoals eerder afgesproken, engageert de Europese Commissie zich ertoe om de kosten voor de aankoop van de vaccins volledig te vergoeden. Per vaccin geldt evenwel een plafond van 0,6 euro, terwijl een vaccin 0,65 euro kost. Daarnaast betaalt de Commissie de helft van de kosten voor de toediening. Voor runderen wordt hier een plafond van twee euro vastgelegd. Voor schapen betaalt de Commissie maximaal 0,75 euro per gevaccineerd dier. In totaal rekent de Commissie op een kostenplaatje van 72 miljoen euro. De plafonds liggen hoger dan in een eerder voorstel van de Europese Commissie. Onder meer de Boerenbond had protest aangetekend en eiste een verhoging van de plafonds. Volgens de landbouworganisatie bedragen de kosten van het vaccinatieprogramma tegen blauwtong zo'n 8,6 miljoen euro per jaar. (TIP)