(Belga) De directie van het Waregemse textielbedrijf Bekaert-Depla Fabrics, een weverij van platte meubelstoffen, heeft woensdagmorgen meegedeeld dat het wil overgaan tot collectief ontslag van alle 37 werknemers.
Het bedrijf heeft volgens bestuurder Harry Bekaert te kampen met substantiële opeenvolgende financiële verliezen door het ineenstorten van de markt van platgeweven meubelstoffen. Dit is volgens hem enerzijds te wijten aan de concurrentie uit het Verre en Midden-Oosten en anderzijds aan een steeds dalende interesse voor platgeweven meubelstoffen bij de afnemers. Verwacht wordt dat deze tendens zich de komende jaren zal verderzetten. De onderneming stelt 27 arbeiders en 10 bedienden tewerk. (DWM)