Er zijn acties op komst bij de diensten van de Vlaamse overheid. Dat zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront woensdag. De acties komen er omdat de vakbonden op 3 maart officieel te horen hebben gekregen dat de Vlaamse overheid niet bereid is om tegemoet te komen aan de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het sectoraal akkoord 2008-2009.
'De overheid verplicht ons om de onderhandelingen af te breken en ons op te maken voor harde syndicale acties', luidt het in een gemeenschappelijke mededeling van het ACOD, ACV Openbare diensten en het VSOA.

De vakbonden willen via het sectoraal akkoord een koopkrachtverhoging van 5 procent. De overheid heeft volgens de vakbond ondertussen zelf een 'onderhandelingsdocument' op tafel gelegd dat 'zonder meer als provocatief bestempeld kan worden', zegt het ACV.