Tariefverhogingen energie worden voelbaar
De vorig jaar aangekondigde tariefverhogingen voor gas en elektriciteit beginnen voor steeds meer consumenten concreet te worden. In de voorschotten die leveranciers zoals Electrabel aanrekenen, zijn vanaf januari de hogere distributienettarieven meegerekend. De hogere aardgasprijzen worden al sinds oktober in de voorschotten doorgerekend.
De voorschotten worden pas aangepast als het contract hernieuwd wordt. Maandelijks geldt dat voor een twaalfde van de consumenten. In de loop van het jaar worden de hogere tarieven dus voor een steeds grotere groep consumenten tastbaar. Tijdens de looptijd van het contract blijven de voorschotten ongewijzigd.

De hoogte van het voorschot is gebaseerd op de temperatuur over de afgelopen tien jaar, het verbruik van het afgelopen jaar en de prijsevolutie.

Test-Aankoop wees er gisteren naar aanleiding van een item in het RTL-TVi-journaal op dat verbruikers de hoogte van het voorschot niet voetstoots hoeven te aanvaarden. Ze kunnen erover onderhandelen met hun leverancier. Ook brengt Test-Aankoop in herinnering dat overstappen naar een andere leveranciers voor veel consumenten een forse besparing kan opleveren.

Electrabel bevestigt dat er over het voorschot onderhandeld kan worden, maar raadt zijn klanten af om dat te doen. Een lager voorschot houdt immers het risico in van een extra hoge eindfactuur. Op die manier kunnen consumenten voor een onaangename verrassing komen te staan. Aanpassing van het voorschot wordt alleen aangeraden als er een wijziging is in het patroon van energieconsumptie.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in