(Belga) De lokale en federale politie kampt met een tekort van 1.300 à 1.500 mensen. Dat erkent Fernand Koekelberg, commissaris-generaal van de federale politie.
De topman van de federale politie reageert op klachten van de liberale politievakbond. Die kondigt acties aan uit protest tegen het gebrek aan personeel en middelen bij de wegpolitie. Volgens de vakbond leidt dit tot wantoestanden, zoals politiemensen die zelf blazen om voldoende alcoholcontroles te kunnen voorleggen. Koekelberg kan het gebrek aan middelen en personeel enkel maar bevestigen. Volgens de topman van de federale politie is dit tekort ook aangekaart bij de minister van Binnenlandse Zaken, en zal die dat bepleiten bij de opmaak van de begroting. Over de noodzaak om aan die tekorten iets te doen, bestaat volgens Koekelberg een grote consensus. Dat is overigens bevestigd in het nationaal veiligheidsplan, dat voorziet in 200 extra manschappen per jaar voor deze legislatuur. Dat de veiligheid van de bevolking in gevaar komt door het gebrek aan middelen en personeel, vindt Koekelberg overdreven. "Maar we zouden wel sneller en beter onze objectieven kunnen bereiken met meer middelen", zegt hij. (TIP)