(Belga) Open Vld kant zich tegen de invoering van een taks, die Electrabel zou moeten ophoesten ter compensatie voor het langer openblijven van een aantal kerncentrales. Dat heeft Kamerfractieleider Bart Tommelein zondag in De Zevende Dag gezegd. De taks zal toch worden doorgerekend aan de consument, meent hij. CD&V wil de taks wel invoeren.
De krant De Tijd schreef zaterdag dat het voorstel op tafel ligt om Electrabel een taks te laten betalen ter compensatie voor het langer openhouden van de kerncentrales. Die taks zou 400 miljoen euro moeten opbrengen. Bart Tommelein benadrukte zondag dat zijn partij zich kant tegen dergelijke taks. "Een taks invoeren waarvan iedereen weet dat die zal worden doorgerekend aan de consument, dat gaan wij niet doen", verklaarde de Vlaamse liberaal. CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert toonde zich wel een voorstander van de taks. Er moet wel voor gezorgd worden dat Electrabel de belasting niet doorrekent. En daarvoor dient de regulator van de energiemarkt, de Creg, meer armslag krijgen, zegt Bogaert. (TIP)