(Belga) Mensen die getroffen zijn door een beroerte, genezen sneller als ze elke dag enkele uren naar muziek luisteren. Dat meldt de Sunday Times, op basis van een Fins onderzoek.
Vorsers aan de faculteit psychologie van de universiteit van Helsinki kwamen tot die bevinding doordat ze een week na de beroerte maten wat patiënten wel en niet konden, en hen vervolgens lieten luisteren naar muziek of naar audioboeken ofwel gewoon met rust lieten. En volgens het verslag van dit onderzoek was het verbale geheugen drie maanden na de beroerte met 60 procent verbeterd, bij patiënten die dagelijks naar muziek luisterden. Bij mensen die naar boeken luisterden was dat met 18 procent en bij andere patiënten met 29 procent. Ook bleek dat wie naar muziek luisterde tijdens de herstelperiode zich beter en langer kon concentreren en opgewekter was. De mogelijkheid om mentale taken uit te voeren verbeterde bij muziekluisteraars met 17 procent, terwijl bij de twee andere onderzochte categorieën geen sprake was van een verbetering in de toestand. (TIP)