(Belga) Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) zegt dat de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens in Vlaanderen "niet aan de orde is". Ze is ook tegen de invoering van zo'n heffing in het Brussels gewest. Volgens Van Brempt is een kilometerheffing voor auto's onrechtvaardig voor wie niet anders kan dan met de eigen wagen naar het werk te gaan.
Donderdag kondigde Brussels minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck (Ecolo) aan dat ze uiterlijk tegen 2013 een kilometerheffing voor auto's wil. En ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) sluit niet uit dat de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens die Vlaanderen tegen eind 2011 wil invoeren, op termijn uitgebreid wordt naar personenwagens. Vlaams minister Van Brempt betreurt "dat nu de indruk gegeven wordt dat de kilometerheffing voor personenwagens er komt". "Dat is absoluut niet het geval. Er zijn afspraken in de Vlaamse regering en die gaan enkel over een kilometerheffing voor vrachtwagens, niet voor auto's", zegt Van Brempt. Mocht Brussel eenzijdig een kilometerheffing voor auto's willen invoeren, zal Van Brempt zich hiertegen verzetten. (DWM)