(Belga) Volgens de Franse katholieke krant La Croix verschijnt in maart de derde encycliek van paus Benedictus XVI, maar staat de precieze publicatiedatum nog niet vast. De encycliek zal gewijd zijn aan de sociale leer van de Kerk en zal onder meer uitgebreid aandacht besteden aan de globalisering.
In tegenstelling tot zijn twee vorige encyclieken - Deus Caritas est (God is liefde) en Spe Salvi (Gered door de hoop) - zou de paus bij de uitwerking van zijn nieuwe encycliek de verschillende diensten van het Vaticaan nauw betrokken hebben. Het is van 1 mei 1991 geleden dat het Vaticaan nog een sociale encycliek publiceerde. Het betrof toen Centesimus Annus van Johannes Paulus II, die verscheen naar aanleiding van het eeuwfeest van de encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII. (DWM)