(Belga) In 2007 namen 1.200 mensen meer deel aan inburgeringstrajecten in de stad Antwerpen dan in het jaar daarvoor. In totaal realiseerde het stedelijk onthaalbureau 3.800 inburgeringstrajecten.
Dat maakte Antwerps schepen van diversiteit Monica De Coninck (sp.a) bekend naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsprotocol van de stad met de VDAB. Dat akkoord zorgt voor veranderingen in het stedelijk inburgeringsbeleid. De begeleiding van inburgeraars zal er volgens de betrokken partijen door de aanpassingen alleen maar beter op worden. In de marge van de ondertekening van het samenwerkingsprotocol maakte schepen De Coninck ook een balans op van het inburgeringsjaar 2007. Daarbij vallen er een aantal specifieke tendensen op te merken. Zo was er het positieve resultaat van de Marokkaanse gemeenschap. Die groep maakt één vijfde van het totaal van de Antwerpse inburgeraars uit. De Coninck was ook erg tevreden met de geslachtsgebonden evolutie. Voor het eerst waren er in 2007 meer vrouwen dan mannen die zich inschreven voor een inburgeringscurus. Opmerkelijk was tot slot dat ondanks het verplicht maken van de inburgeringscursus, toch 1.300 mensen zich vrijwillig engageerden om deel te nemen aan een traject van het onthaalbureau. (TIP)