(Belga) De zogenaamde Winograd-commissie, die de Libanonoorlog (zomer 2006) onderzoekt, heeft het Israëlisch politiek en militair bestuur verantwoordelijk geacht voor grove fouten tijdens de Libanonoorlog. Tegelijkertijd benadrukte commissievoorzitter Eliahu Winograde dat er geen aanbevelingen zullen gegeven worden voor persoonlijke consequenties.
Israël heeft de oorlog ondanks zijn groot militair overwicht niet gewonnen, verklaarde Winograd voor de verzamelde pers in Jeruzalem. Hij omschreef de oorlog in zijn geheel als "een gemiste kans". "We hebben zware fouten gevonden in de besluitvorming van de politieke en militaire leiding", zei Winograd. Vooral het grondoffensief in het zuiden van Libanon in de laatste 60 uur van de oorlog heeft zijn doel niet bereikt. Daarbij werden 33 Israëlische soldaten gedood. Tegelijkertijd verklaarde Winograd dat onder de gegeven omstandigheden het grondoffensief "bijna onvermijdelijk" was geworden. De oorlog was op 12 juli 2006 begonnen na een massale aanval van de Libanese Hezbollah-milities op het Israëlische noorden. Daarbij werden twee Israëlische soldaten ontvoerd, over wier lot sindsdien niets meer is vernomen. Tijdens de een maand durende oorlog werden langs Libanese zijde meer dan 1200 mensen gedood en langs Israëlische kant rond de 160, maar vooral de burgerbevolking werd langs beide kanten van de grens slachtoffer van het oorlogsgeweld. (TIP)