(Belga) Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toonde zich in zijn rapport over België bezorgd over de moeilijke federale onderhandelingen. Het IMF roept de overheid op om snel overschotten op de begroting te boeken, "te beginnen met een klein overschot in 2008".
Het IMF gaat uit van een economische groei van 1,6 procent voor ons land, "in lijn met de verwachte groeivertraging in de eurozone". Hierbij is het wel nodig dat de nieuwe federale regering snel duidelijkheid schept over het beleid dat men gaat voeren. De inflatie in België zou dit jaar uitkomen op gemiddeld 2,9 procent. Het effect ervan voor de consument wordt getemperd door de indexering van de lonen. Het instituut waarschuwt wel om los van het stookoliefonds, geen andere maatregelen te nemen die de lonen verhogen, "want dat zou contraproductief werken". Integendeel is loonmatiging nodig, om de concurrentiekracht van de bedrijven veilig te stellen. Op begrotingsvlak is er geen ruimte voor belastingverlaging of nieuwe uitgaven. De regio's moeten wel een extra inspanning doen, met een begrotingsoverschot van 0,3 pct van het bbp in 2008, stelt het IMF. Ook moet het financiële onevenwicht tussen het federale niveau en de deelgebieden worden aangepakt. (TIP)