(Belga) Er komt een werkgroep die een duurzame mobiliteitsaanpak voor de E313 moet uitwerken. Dat heeft Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) woensdag in de commissie Openbare Werken van het Vlaams Parlement geantwoord op interpellaties van Frans Peeters (Open Vld) en Rudi Daems (Groen!).
Er zijn de laatste maanden verschillende studies uitgevoerd naar de verkeersproblemen op en rond de E313. Niet alle studies zitten op dezelfde lijn, met name over de zin of onzin van een extra rijstrook. Daarom loont het volgens minister Crevits de moeite om de conclusies van die studies in kaart te brengen. Zij heeft de opdracht gegeven tot de oprichting van een werkgroep die concrete plannen moet maken voor een duurzame aanpak rond de E313. De werkgroep zal worden samengesteld door mensen uit het Vlaams Verkeerscentrum, AWV en de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). Het is ook de bedoeling dat minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt (sp.a) bij het project te betrekken. Minister Crevits benadrukte ook het belang van de binnenvaart in het duurzaam beheer van de goederenstroom. (TIP)