(Belga) De verplichting dat kandidaat-huurders van een sociale woning moeten bereid zijn Nederlands te leren, blijft gehandhaafd. Het moet voor de kandidaat-huurders wel zo makkelijk mogelijk worden zijn kennis van het Nederlands te bewijzen.
Dinsdag pleitte Spirit-parlementslid Dirk De Cock voor een afschaffing van het zogenaamde taalbereidheidscriterium voor kandidaat-huurders, zoals voorzien in de Vlaamse Wooncode. Hij verwees naar de Kafkaiaanse gevolgen en het beperkte bereik van de nieuwe regelgeving. Spirit-minister Anciaux nuanceerde woensdag in het Vlaams parlement het pleidooi van zijn partijgenoot. Spirit blijft volgens hem achter het taalberheidsheidcriterium staan, maar het komt er volgens hem op aan het voor mensen zo makkelijk mogelijk te maken om hun kennis van het Nederlands te bewijzen. De bevoegde Open Vld-minister Marino Keulen zat op dezelfde lijn. Ook hij wil het bewijzen van de kennis Nederlands zo laagdrempelig mogelijk maken. Tijdens het debat over het taalbereidheidscriterium kwam het tot een bewogen verbale confrontatie tussen Vera Dua (Groen!) en Open Vld. "U (Marino Keulen, nvdr) bent toch een liberaal. Rare jongens die liberalen. U wil zoveel mogelijk regels afschaffen. U staat voor vrijheid blijheid. Maar dat geldt alleen als het gaat om witte mensen, maar o wee als het over allochtonen gaat", aldus Dua. (TIP)