(Belga) Koning Albert heeft woensdag tijdens zijn toespraak voor de gestelde lichamen de verschillende overheden in ons land aangespoord onze interne problemen op te lossen.
De koning kwam terug op het politieke gekrakeel van de voorbije maanden. Die problemen zijn voor een deel toe te schrijven aan de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen het nationale en gewestelijke niveau, luidde het. "Maar ik ben er zeker van dat we bevredigende oplossingen zullen vinden, want afgezien van rationele argumenten, is de overgrote meerderheid van onze burgers ervan overtuigd dat regionale of gemeenschapsidentiteit aankleven, goede verstandhouding bevorderen in zijn land en werken aan het Europa van morgen, volkomen verenigbare doelstellingen zijn", stelde de koning. Onze vorst stelde dat de ontwikkeling naar meer eenheid en naar meer decentralisatie binnen de nationale staten elkaar aanvullen. Die bewegingen dienen onder meer op het subsidiariteitsbeginsel te stoelen: bevoegdheden dienen dus op het meest efficiënte niveau te worden uitgeoefend. Hij waarschuwde er ook voor dat ons land slechts geloofwaardig kan overkomen om de verdere uitbouw van Europa aan te moedigen, als we er in slagen onze interne problemen op te lossen. (TIP)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig