(Belga) Groen! en Ecolo hebben een balans opgemaakt van ongeveer één maand interim-regering. Die ziet er volgens hen weinig positief uit. De groenen maken zich zorgen over de begroting en over het ontbreken van structurele maatregelen tegen de stijgende energieprijzen. "Het is maar de vraag of de interim-regering erin geslaagd is het vertrouwen in de politiek te herstellen", aldus Groen! -Kamerlid Stefaan Van Hecke.
De regering heeft wel beslist het Stookoliefonds uit te breiden, maar structurele maatregelen voor het besparen van energie blijven uit. Ook de Belgische houding rond het Europees klimaatpact vindt weinig genade. De groenen zijn bovendien weinig opgezet met de dalende cijfers rond ontwikkelingssamenwerking (een daling naar 0,43 pct van het bnp in 2007) en met het uitblijven van oplossingen voor het opsluiten van kinderen in gesloten centra. Ook de begroting 2008 baart de groenen zorgen. "Er zou een tekort zijn van 4,3 miljard euro. Om een evenwicht te bereiken zal Yves Leterme 4,3 miljard moeten vinden en om het Europese Stabiliteitspact te respecteren moet hij zelfs 6 miljard euro vinden. Met de beloften in de regeringsverklaring wordt dat 10 miljard euro en dat is onmogelijk", aldus Van Hecke. (DWM)