(Belga) De Werkgroep Staatshervorming zit vrijdag voor de tweede keer in de Senaat bijeen. De regeringen van de deelentiteiten mogen hun standpunten over een staatshervorming uit de doeken komen doen.
De Vlaamse regering komt evenwel niet langs - Vlaams minister-president Kris Peeters woont immers het World Economic Forum in het Zwitserse Davos bij. De regering van de Duitstalige gemeenschap en de Waalse regering passeerden intussen al de revue. Waals minister-president Rudy Demotte verklaarde na zijn bezoek aan de Werkgroep dat Wallonië geen taboes heeft en niet bang is van autonomie, maar wel bakens wil uitzetten. Het gaat daarbij onder andere om het behoud van de interpersoonlijke solidariteit en het respect voor het principe van de interne economische unie. De Duitstalige gemeenschapssenator Berni Collas, in het gezelschap van minister-president Karl-Heinz Lambertz van de Duitstalige gemeenschap, stelde na het onderhoud dat "onze aanwezigheid vandaag bevestigt dat we bestaan en dat we aandacht krijgen". Hun standpunten hadden onder meer betrekking op de gegarandeerde vertegenwoordiging in de Kamer en de aangepaste vertegenwoordiging in de Senaat. (TIP)