(Belga) De Antwerpse schepen van Leefmilieu Guy Lauwers (sp.a) heeft de spin verkozen tot diersoort van het jaar 2008. Dat meldt het Antwerpse stadsbestuur. Elk jaar besteedt de stad Antwerpen aandacht aan een dier- of plantensoort om de overlevingskans in een stedelijke omgeving ervan te verhogen. Na de huismus in 2007 is het nu de beurt aan de spin.
Het spinnenjaar moet de kennis van de Antwerpenaars over de spin verbeteren. Via sensibilisering wil de stad ook het behoud van en de diversiteit aan Antwerpse stadsspinnen op peil houden. De keuze voor het achtpotige insect komt niet onverwacht. Er was eerder een Antwerps spinnenonderzoek door de vzw Arabel en ook de Europese spinnendeskundigen verkozen de huisspin tot spinnensoort van het jaar. In Antwerpen zullen heel wat activiteiten worden georganiseerd om Antwerpenaars te laten kennismaken met het doen en laten van de spin. Zo komt er in het EcoHuis in Borgerhout een spinnententoonstelling. Daarnaast zijn er ook spinnenwandelingen en -vertellingen. Het volledige programma van het jaar van de spin is vanaf 15 april beschikbaar op de website van de stad Antwerpen en bij het EcoHuis op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. (TIP)