(Belga) Wie zich de vraag stelt of al die light-producten wel echt "light" zijn en of Omega 3 echt zo onmisbaar is in onze voeding, kan voortaan terecht op de website www.dieetteam.be. Daarop beoordeelt het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) of voedingsproducten wel doen wat ze beloven.
Een algemeen expert en de voedingsdeskundigen van het OIVO zijn op onderzoek getrokken en hebben honderden producten onder de loep genomen. Ze hebben gecheckt of de gunstige effecten die op de verpakkingen van voedingsproducten beloofd worden, ook echt bestaan. We worden namelijk om de oren geslagen met allerlei "gezondheidsclaims", beweringen die de indruk geven dat er een verband bestaat tussen een bepaald product en een goede gezondheid. Er zijn ook nog de talrijke voedingsclaims, die de indruk wekken dat een product bepaalde voedingskwaliteiten heeft door de bijvoorbeeld de energie die het levert, en de claims die de indruk wekken dat een middel het risico op een bepaalde ziekte beperkt. Per product geven de experts een beoordeling. (DWM)