(Belga) Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) gaat samen met zijn administratie onderzoeken op welke manier de voorschotten in het kader van het Sociaal Stookoliefonds van de regering sneller aan de lokale OCMW's kunnen doorgestort worden. De minister gaat daarnaast ook bekijken hoe de aanvraagprocedures en de administratie die daarmee gepaard gaat, vergemakkelijkt kan worden.
Dat heeft de minister donderdag aangekondigd tijdens een werkbezoek aan het OCMW van Beringen. Het bezoek kaderde in de evaluatie en uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds. Die uitbreiding is voor februari voorzien. De maatregel biedt ruim 315.000 gezinnen de mogelijkheid om een tussenkomst aan te vragen voor de betaling van hun verwarmingsfactuur. Voorzitter Marc Bex van het OCMW van Beringen legde de minister een aantal knelpunten voor waarmee het OCMW wordt geconfronteerd. Die hadden voornamelijk betrekking op de personeelsomkadering en de administratieve belasting die aanvragen voor het Stookoliefonds met zich meebrengen. Bex wees er ook op dat de OCMW's momenteel de federale overheid prefinancieren omdat de voorschotten niet regelmatig genoeg doorgestort worden. De minister beloofde rekening te zullen houden met de opmerkingen van de voorzitter en een oplossing uit te werken. (TIP)