(Belga) Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft België donderdag veroordeeld voor het onmenselijk of onterend behandelen van twee Palestijnen en voor het schenden van hun recht op vrijheid. Zij werden in februari 2003 in de transitzone van de luchthaven van Zaventem geplaatst, nadat hun asielaanvraag geweigerd was.
De Belgische staat moet hen elk een morele schadevergoeding van 15.000 euro betalen. Beide mannen, die toen 21 en 22 jaar oud waren, kwamen apart in België aan in december 2002. Ze waren vertrokken uit Libanon, waar ze geboren zijn. In Brussel vroegen ze politiek asiel aan, wat hen werd geweigerd. Vervolgens werden ze overgebracht naar centrum 127. De raadkamer, waarbij hun advocaten de zaak aanhangig gemaakt hadden, besliste dat ze vrijgelaten moesten worden. De Dienst Vreemdelingenzaken liet hen daarop naar de transitzone van de luchthaven overbrengen. Beide mannen klaagden erover dat ze daar geen eten of kamer kregen. Een rechtbank beval de staat ten slotte hen uit de transitzone te halen. Toen ze die zone konden verlaten, werden ze gecontroleerd en naar het gesloten centrum van Merksplas gebracht. In maart 2003 werden ze naar Beiroet gerepatrieerd. (TIP)