(Belga) De Belgische minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is "erg tevreden" met het akkoord dat is bereikt op de vredesconferentie voor het oosten van Congo in Goma, zo blijkt uit een mededeling van de FOD Buitenlandse Zaken.
"Dit initiatief ging uit van president (Joseph) Kabila en het dient gezegd dat de Congolese president daarbij blijk heeft gegeven van politieke moed en een duidelijke wil tot vrede", aldus de minister, die ook de conferentievoorzitter en de andere bezielers van de werkzaamheden feliciteerde met het geleverde werk. De Gucht spreekt tevens zijn waardering uit over het feit dat alle deelnemers aan dit overleg duidelijk hun vredeswil lieten primeren op andere gevoelens. Toch mag het volgens het hoofd van de Belgische diplomatie niet blijven bij woorden: "Wat nu bereikt is op papier, moet in daden omgezet worden." De bewindsman moedigt de Congolese regering aan verder haar verbintenissen na te leven in het kader van het Nairobi-communiqué, dat gericht is op de ontwapening en de terugkeer naar Rwanda van de FDLR-militieleden die zich in Noord- en Zuid-Kivu bevinden. Dit kan in eerste instantie door het voeren van een succesvol sensibiliseringsprogramma. (TIP)