(Belga) De NV Belwind heeft van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) een positief advies gekregen voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee. Dat meldt minister bevoegd voor de Noordzee Yves Leterme (CD&V) dinsdag. Eens op volle toeren moet het windmolenpark ruim 300.000 gezinnen voorzien van stroom.
Het park bevindt zich op zowat 45 kilometer voor de kustlijn. De toestemming geldt voor een park van 330 MW. Omdat uit het Milieueffectenrapport blijkt dat sommige effecten van het windmolenpark tot op vandaag onvoldoende kunnen worden ingeschat, stelt de BMM strikte voorwaarden aan de exploitatie. Zo moet een uitgebreid monitoringsplan de bouw en exploitatie van het windmolenpark en de gevolgen voor het milieu op de voet volgen. Voorts moet Belwind voorzien in een aantal compensaties voor mogelijke nadelige effecten op het milieu. Zo moet de overheid via een interventievaartuig in staat worden gesteld om snel en adequaat te reageren in geval van milieuverontreiniging op zee. Belwind moet ook een aantal financiële garanties stellen opdat de site na de ontmanteling in zijn oorspronkelijke toestand wordt hersteld. (TIP)