(Belga) In 2006 is de kindersterfte wereldwijd voor het eerst onder de grens van 10 miljoen gegaan. Dat blijkt uit het Unicef-rapport "De toestand van de kinderen in de wereld 2008".
Unicef is tevreden dat het aantal sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar gedaald is, maar verduidelijkt dat er wereldwijd nog elke dag 26.000 kinderen overlijden. Vooral in Afrika blijft de kindersterfte een probleem. Beneden de Sahara sterft een kind op de zes voor zijn vijfde verjaardag. Het kinderfonds van de Verenigde Naties wijst erop dat er nog meer inspanningen nodig zijn om het probleem aan te pakken. Unicef pleit voor een geïntegreerde aanpak. "De uitdaging bestaat erin ervoor te zorgen dat kinderen toegang krijgen tot een zorgcontinuüm", luidt het. Dat wil onder meer zeggen dat er essentiële dienstverlening gegeven moet worden tijdens de zwangerschap, bij de bevalling, vlak na de geboorte, tijdens de kleutertijd en in de vroege kindertijd. (TIP)