Vermits een recessie in de Verenigde Staten niet langer valt uit te sluiten, moeten we beseffen dat zo'n terugval gevolgen voor de eurozone kan hebben. Dat verklaarde de voorzitter van de Eurogroep Jean-Claude Juncker gisteravond na een vergadering van de ministers van Financiën uit de eurozone. 'Toch is er geen reden tot overdreven pessimisme', zo stelde de Luxemburgse premier.
Juncker benadrukte dat de Europese economie wel gezond is en zich grondig van de Amerikaanse onderscheidt.

Ook EU-commissaris Joaquim Almunia, verantwoordelijk voor financiële zaken, onderstreepte de wezenlijke verschillen tussen de Amerikaanse en de Europese economie. 'We hebben geen tekort op de lopende rekening, onze rentestand is niet vergelijkbaar met de Amerikaanse en het overheidstekort is vorig jaar beneden de 1 procent gedaald.'

Volgens de voorzitter van de Eurogroep is de reële economie in de Unie momenteel nog niet aangetast door de Amerikaanse crisis. Als dat wel zou gebeuren, beschikken we over efficiënte instrumenten. Heel nadrukkelijk verwees hij naar het gewijzigd Stabiliteits- en groeipact.