(Belga) Open Vld roept de sociale partners op met de nieuwe regering een pact te sluiten voor meer jobs en minder armoede. Dat verklaarde partijvoorzitter Bart Somers maandag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse liberalen. Meer jobs zijn een antwoord op onzekerheid en koopkrachtverlies, luidde het.
Somers blikte vanzelfsprekend terug op de onderhandelingen van de voorbije maanden. Hij richtte zich tot minister van Institutionele Hervormingen Yves Leterme en herhaalde dat Open Vld constructief wil meewerken aan een staatshervorming. Wel wil hij dat er op 23 maart een politiek akkoord is. "De hypotheek van het communautaire conflict moet worden gelicht. We mogen niet langer talmen", zei Somers. Op sociaaleconomisch vlak moet de aandacht gaan naar jobs. Daarom riep hij vakbonden en werkgevers plechtig op om samen met de politieke wereld hun verantwoordelijkheid te nemen en aan een pact te werken voor meer jobs en minder armoede. Stakingen bieden voor Somers geen oplossing. Die vernietigen jobs en ondergraven de economie, luidde het. (DWM)