Bij de Franse bankverzekeraar Caisse d' Epargne staan mogelijk 4.000 banen op de helling. Door de vrijmaking van het spaarboekje van het type "livret A" verliest de bank het medemonopolie op dat financiëel product. Dat zou het banenverlies met zich brengen. Dat meldt de website van de Franse zakenkrant La Tribune.
La Tribune haalt die informatie bij het weekblad La Lettre de 'l Expansion. Volgens dat doorgaans goed geïnformeerde weekblad zullen vooral in landelijke gebieden in Frankrijk banen sneuvelen. Het zou gaan om 4.000 jobs, 7 procent van de 52.000 loontrekkenden in totaal. Ongeveer een duizendtal bankkantoren zou eveneens de deuren moeten sleuten. Caisse d' Epargne telt nu 4.700 filialen. Het banenverlies en de sluitingen zouden er komen door de vrijmaking van het livret A. Dat populaire type spaarboekje mag nu alleen verdeeld worden door Caisse d' Epargne en la Banque Postale. Maar in de loop van het eerste semester verliezen zij hun monopolie en zullen alle spelers op de markt dat product aanbieden. Vooral Europa had kritiek op het monopolie voor het aanbieden van het spaarproduct.