Bij de producent van hoogtewerkers en mobiele platforms JLG Manufacturing Europe, met vestiging in het Limburgse Maasmechelen, zijn de zowat 360 arbeiders sinds maandag opnieuw aan de slag. Zowel de ochtend- als de dagploeg hervat het werk na een toelichting van het akkoord dat directie en vakbonden vrijdag bereikten, zo zegt vakbondsafgevaardigde Benny Vandenreyken.
Bij de arbeiders van JLG brak donderdag een spontane staking uit ten gevolge van de houding van een ploegbaas en het manke communicatiebeleid. Het akkoord dat directie en vakbonden bereikten, voorziet onder meer in de omzetting van dertig tijdelijke in vaste contracten.

Voor de betrokken supervisor wordt een oplossing gezocht binnen het bedrijf. De directie gaat de ploegbaas inzetten in een afdeling waar hij niet rechtstreeks met de arbeiders in contact komt. De directie is ook bereid om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de arbeiders inzake het communicatiebeleid. Dat zal de komende weken op punt gesteld worden.