(Belga) In interviews met de krant Le Soir en op de Franstalige radiozender RTBF heeft MR-voorzitter en co-voorzitter van de Octopuswerkgroep rond de staatshervorming Didier Reynders verklaard dat de Franstaligen een "gemeenschappelijk project" moeten uitwerken. Reynders toonde zich ook niet gekant tegen een uitbreiding van de regering na 23 maart "om een staatshervorming te stemmen, als we tot een akkoord komen over het sociaal-economische".
"We moeten de neen-cultuur opgeven. In het Waals en Brussels gewest zijn er instrumenten beschikbaar om verder te gaan. We moeten de manier waarop we onze bevoegdheden uitoefenen hervormen: meer dan alleen neen zeggen aan wat uit het noorden van het land komt, maar om ook zeggen wat wij willen", aldus nog de MR-voorzitter. Wat de kloof tussen Noord en Zuid betreft, bevestigt Reynders dat de problemen te maken hebben "met cultuurverschillen, met de taal, maar ook, meer en meer met het socio-economische verschil". Wat de uitbreiding van Brussel betreft, is Didier Reynders naar eigen zeggen nog "geen vragende partij". "Als er niets gebeurt, vraag ik niets. BHV en de uitbreiding zijn communicerende vaten. Als er taboes moeten doorbroken worden, dan moet dat aan beide kanten kunnen gebeuren". (TIP)