(Belga) De begroting 2008 zal niet toelaten dure maatregelen te nemen. Dat stelt vicepremier en minister van Financiën Didier Reynders, die daarmee op dezelfde golflengte zit als premier Guy Verhofstadt. Wel moet het volgens Reynders mogelijk zijn 300 tot 500 miljoen euro vrij te maken op de begroting voor nieuwe initiatieven.
Volgens de vicepremier zullen de belangrijkste hervormingen in het regeerakkoord van de definitieve regering zitten. Hijzelf zet zijn schouders onder het sociaaleconomische programma van die bewindsploeg. Niettemin stelt Reynders enkele maatregelen voorop die in de lijn van de regeringsverklaring liggen. Het gaat daarbij om een verhoging van de pensioenen, een verlaging van de fiscale druk op de lage en middeninkomens, de voortzetting van de inspanningen voor bedrijven op het vlak van onderzoek en ploegenarbeid, steun voor de minst bedeelden in het kader van de gestegen energieprijzen dankzij een uitbreiding van het Stookoliefonds of tussenkomsten op het vlak van gas en elektriciteit. (DWM)