(Belga) De kamer van inbeschuldigingstelling van Luik heeft onderzoeksrechter Jacques Langlois maandag verzocht bijkomend onderzoek te doen in het zogeheten dossier Dutroux bis. De rechter moet experts ondervragen over het nut van de voortzetting van bepaalde analyses. Uit hun inzichten moet blijken hoe het nu verder moet met het dossier.
De KI gaf Langlois ook de opdracht na te gaan of de genetische profielen die tot dusver in het kader van het onderzoek gevonden werden, wel degelijk opgenomen zijn in de DNA-databank die bij wet (daterend van 30 maart 2002) werd opgericht. De rechter is verplicht deze opdrachten uit te voeren. (DWM)