(Belga) In 2007 werden 11.745 vreemdelingen genaturaliseerd, zo schreef de krant La Capitale vrijdag. Er zijn evenwel meer "nieuwe Belgen", want naturalisatie is niet de enige manier om Belg te worden.
"De Kamercommissie naturalisaties kwam in 2007 tweemaal samen in plenaire zitting en we hebben ongeveer 12.000 naturalisaties goedgekeurd", zegt de voorzitter van de commissie, David Lavaux. "Er liggen ook al 14.000 dossiers te wachten voor 2008." Naturalisatie is niet de enige manier om de Belgische nationaliteit te verwerven. "Naast de naturalisatie kan iemand ook Belg worden via onder meer een verklaring of door automatische verwerving, zoals bij kinderen het geval is", zegt Jeannine Lievens van de federale overheidsdienst Justitie, dienst Nationaliteit. Het totaal aantal "nieuwe Belgen" is nog niet gekend. De informatie hierover en de verklaringen die de parketten kregen, moet nog gecentraliseerd worden. In het eerste semester van 2007 kregen 28.872 vreemdelingen de Belgische nationaliteit. (TIP)