(Belga) Amnesty International heeft opgeroepen een einde te maken aan de massale toepassing van de doodstraf in China. In een reactie op de uitbreiding van het gebruik van de gifinjectie in plaats van de dood met de kogel in China zei de verantwoordelijke voor Azië, Catherine Baber, vrijdag: "De willekeurige toepassing van de doodstraf, foute vonnissen, waaronder de terechtstelling van onschuldigen, en de gruwelijke en onmenselijke aard van de doodstraf veranderen niet als enkel de methode verandert". Wereldwijd wordt eerder afgestapt van de doodstraf.
De verandering van de methode om iemand te executeren, botst met de geest van de Olympische Spelen, waar de bescherming van de menselijke waarden in de Olympische beweging centraal staat. Een positieve nalatenschap van de Spelen van 2008 in Peking kan slechts bereikt worden, "wanneer er een eind wordt gemaakt aan het Chinese wereldrecord executies", zei Baber in een standpunt van de organisatie. Met naar schatting 7.000 tot 8.000 executies per jaar stelt China meer mensen terecht dan de rest van de wereld samen. Amnesty is wel tevreden dat het hooggerechtshof weer alle behandelingen in hoger beroep op zich heeft genomen, wat volgens deskundigen tot een daling van het aantal doodsvonnissen kan leiden. (SIJ)