Vlaanderen dringt aantal werklozen 12 procent terug
Foto: rr
Vlaanderen telde eind december 2007 171.297 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 12 procent minder dan eind 2006, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A). De werkloosheidsgraad stond eind december op 6,05 procent.
In december 2006 waren de 194.596 niet-werkende werkzoekenden goed voor een werkloosheidsgraad van 6,97 procent. Deze graad - de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking - daalde in de loop van 2007 enkele keren tot onder de 6 procent. In november werd met 5,87 procent zelfs het op een na laagste cijfer ooit bereikt, maar het jaar wordt dus afgesloten met 6,05 procent.

Op jaarbasis daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden met bijna 23.300 of met 12 procent. Dat is de kleinste procentuele daling op jaarbasis in bijna een jaar. Toppers waren mei, juni en september met dalingen op jaarbasis van meer dan 20 procent.

De daling in december was opnieuw sterker bij de vrouwen (-13,9% tegenover december 2006) dan bij de mannen (-9,7% ). In absolute cijfers blijven er wel meer vrouwen dan mannen werkzoekend (89.812 tegenover 81.485). De mannelijke werkloosheidsgraad bedroeg eind december 5,19 procent, de vrouwelijke 7,11 procent.

Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar daalde met 12,6 procent, bij de werkzoekenden ouder dan 50 jaar hield de daling aan (-3,1%). De daling van het aantal laaggeschoolde werkzoekenden komt met 11,4 procent dicht bij het algemene gemiddelde.

In alle Vlaamse regio’s was er een daling van het aantal werkzoekenden. Die was het grootst in Tongeren, Hasselt en Turnhout. In Aalst-Oudenaarde, Vilvoorde-Halle en Sint-Niklaas-Dendermonde was de afname op jaarbasis kleiner dan in de rest van Vlaanderen. ‘Het banenverlies bij VW en zijn toeleveranciers heeft daar debet aan. Dat geldt des te meer omdat de bruggepensioneerden voor de wettelijke brugpensioenleeftijd van 58 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt’, aldus een persbericht.