(Belga) De werkloosheid blijft dalen in Wallonië. Volgens de Waalse minister van Economie, Jean-Claude Marcourt, vonden in 2007 bijna 25.000 Waalse werkzoekenden een job.
Op het einde van december 2007 waren er in totaal 221.537 werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend (WZUA) en jongeren in wachttijd in het Waals gewest, tegenover 244.853 eind 2006. Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) daalde van 269.022 eind 2006 tot 245.929 eind 2007. Volgens Marcourt houdt "die verbetering, die nog duidelijk onvoldoende is, verband met een gunstige conjunctuur, maar ook met alle genomen maatregelen in het kader van het Marshall-plan, waarvan de resultaten zichtbaar worden". Voor de minister zijn die resultaten bemoedigend voor de politiek die gevoerd wordt in Wallonië wat werk betreft. (TIP)