Vlaanderen is goed op weg om zijn achterstand weg te werken bij het uitvoeren van de Europese richtlijn rond het zuiveren van afvalwater. Dat besluit Vlaams parlementslid Erik Matthijs (CD&V) na een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V).
Dankzij de inhaalbeweging zou Vlaanderen niet voor het Europees Hof van Justitie gedagvaard worden. De Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater eiste dat tegen 1998 al het afvalwater gezuiverd werd van agglomeraties met meer dan 10.000 inwoners en tegen eind 2005 al het afvalwater van agglomeraties vanaf 2.000 inwoners, legt Matthijs uit. De EU-Commissie stelde België in 2004 in gebreke. In januari 2007 kreeg België een eerste aanmaning, in oktober 2007 een tweede. Ons land riskeert een veroordeling door het Hof van Justitie en dwangsommen. In haar antwoord aan Matthijs zegt Crevits dat 98 procent van de aansluitingsverplichtingen in agglomeraties boven de 10.000 inwoners gerealiseerd is. Ze verwacht in 2008 100 procent te halen. Op 112 agglomeraties (zonder Brussel-Noord en Brussel-Zuid) ontbreken nog vier zuiveringsinstallaties. Beveren en Bambrugge zouden nog voor eind 2007 operationeel worden, Beveren-Leie eind maart 2008 en Tervuren in 2009.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in