(Belga) "Sabam is verontwaardigd over de populistische uitspraken van volksvertegenwoordiger Bart Tommelein", zo reageert Thierry Dachelet, commercieel directeur en woordvoerder van de auteursrechtenvereniging Sabam op de uitlatingen van Tommelein (Open Vld) in Het Nieuwsblad op zondag.
"Wij betwisten formeel dat er onterecht auteursrechten zouden worden geïnd", aldus Dachelet. Als Tommelein over precieze feiten beschikt, zou hij zich volgens Dachelet moeten richten tot het onafhankelijke controleorgaan binnen de FOD Economie dat bevoegd is voor controles op de erkende auteursrechtenverenigingen. Dachelet wijst er fijntjes op dat die FOD onder de bevoegdheid valt van Tommeleins partijcollega Marc Verwilghen. Dachelet vermoedt ook dat de timing van Tommelein om met het dossier uit te pakken, te maken heeft met de huidige politieke situatie. Sabam heeft volgens Dachelet ook niet gewacht op Tommelein om de transparantie in zijn werking te verhogen. "Wat de tarieven betreft, die zijn via de internetsite Sabam.be toegankelijk voor iedereen", legt Dachelet uit. (SVR)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig