Het aantal schijnhuwelijken is afgelopen jaar met liefst 70 procent gestegen. In 2006 legden gemeentebesturen 5.474 verdachte huwelijken voor aan de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In 2007 is het aantal dossiers al gestegen tot 7.771 (tot 31 oktober). Tegen eind december zal het aantal schijnhuwelijken oplopen tot 9.300 dossiers.
De verdachte huwelijken komen meestal tot stand met partners uit Marokko (62 pct), Turkije (12 pct) of Algerije (8 pct). Volgens Vreemdelingenzaken zijn het vooral de grote steden die aandacht hebben voor schijnhuwelijken: Antwerpen (654 dossiers), Gent (503), Luik (380) en Charleroi (482).

Opvallend is ook de overvloed aan schijnhuwelijken in Brusselse gemeenten: stad Brussel (539), Anderlecht (399), Schaarbeek (367 en Molenbeek (248). Meestal is de trouwpartij opgezet om een van de partners aan de Belgische nationaliteit te helpen.