(Belga) Formateur Yves Leterme blijft zoeken naar een oranje-blauw akkoord over de staatshervorming. Hij werkt verder aan zijn nota en heeft daarover contacten met de voorzitters van de liberale en oranje partijen, luidt het zaterdag. Of en wanneer de formateur en alle oranje-blauwe partijen dit weekend nog samen rond de tafel zitten, is nog niet duidelijk. Voorlopig is zo'n vergadering nog niet vastgelegd, luidt het.
De onderhandelingen over het communautaire luik van het regeerakkoord slepen aan vanwege de tegenstellingen tussen de Vlaamse en Franstalige partijen. Vooral de standpunten van het cdH enerzijds en het kartel CD&V/N-VA anderzijds blijven ver uiteen liggen. Het cdH wil het menu voor de staatshervorming zo mager mogelijk houden, terwijl het kartel CD&V/N-VA garanties voor een staatshervorming vraagt. De liberale partijen dringen er op aan dat er snel een akkoord komt. (VOC)