( Het Belgische gerecht wil alle geblokkeerde bankrekeningen van verdachte criminelen groeperen bij bank ING. Ook inbeslaggenomen aandelen zullen via een nieuwe procedure terechtkomen bij ING.
Het gaat om honderden miljoenen euro's, schrijft De Tijd zaterdag."Het kan toch niet dat een rekening wordt geblokkeerd en na 30 jaar wordt opgevist uit de vergeetput", zegt Francis Desterbeck, de directeur van het centraal orgaan voor de Inbeslagnemening en Verbeurdverklaring.