Het aantal dossiers van mensen die dreigen afgesloten te worden van elektriciteit en gas stijgt aanzienlijk. Dat blijkt uit cijfers van Eandis, het distributienetbedrijf waarmee 80 procent van de netbeheerders samenwerkt.
Dat schrijft De Morgen zaterdag. Wie zijn energiefactuur bij de privéleverancier niet kan betalen, komt bij een sociale leverancier terecht: de distributienetbeheerder.

Kan de persoon in kwestie ook daar niet betalen, dan kan de netbeheerder de klant voor de Lokale Adviescommissie (LAC) brengen. Daarin zitten vertegenwoordigers van het lokale OCMW en de netbeheerders. De LAC beslist over al of niet afsluiten van de energietoevoer.

In 2006 stuurde Eandis 37.452 dossiers door naar de LAC's. Dit jaar zijn dat er 55.720 of ruim de helft meer. Eandis wijst er wel op dat er bij die ruim 55.000 dossiers dubbels zitten, mensen die twee of meerdere keren voor een LAC moeten verschijnen.

Precieze cijfers over het aantal daadwerkelijke afsluitingen zijn er overigens niet.