Terwijl de koning verschillende partijvoorzitters ontvangt, zou formateur Yves Leterme vandaag bilaterale contacten onderhouden over de begroting. Maar volgens de Franstalige oranje-blauwe partijen CDH en MR ligt elke discussie in het kader van de regeringsvorming stil.
Het CDH verspreidde een mededeling onder de titel 'ontkenning' nadat formateur Yves Leterme had laten weten dat hij, terwijl de koning zijn raadplegingen houdt, met bilaterale contacten en de oprichting van een werkgroep verder aan de begroting zou werken.

'Dit weekend hebben zowel CDH als MR laten weten dat de regeringsonderhandelingen stillagen als gevolg van de stemming over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De partij is ook niet bereid om deel te nemen aan welke werkgroep dan ook over de begroting op een ogenblik dat we in een onuitgegeven crisis bevinden en er dringend werk gemaakt moet worden van het herstellen van het vertrouwen tussen de twee grote gemeenschappen van het land en niet van technische discussies in het kader van een hypothetische regeringsvorming', luidt het in het CDH-communiqué.

Bij de MR wordt de aankondiging van Yves Leterme volledig op zijn rekening geschreven. Ook voor de Franstalige liberalen liggen de onderhandelingen stil. Volgens de woordvoerder van partijvoorzitter Didier Reynders zal de MR ook niet deelnemen aan eventuele bilaterale ontmoetingen met de formateur. Maar die vraag stelt zich volgens hem op dit ogenblik niet aangezien Reynders nog geen uitnodiging ontvangen heeft voor welk initiatief dan ook in het kader van de regeringsvorming.

Maandag werd in de omgeving van de formateur aangekondigd dat Leterme zich via bilaterale contacten zou buigen over de begroting terwijl een technische werkgroep zou samenkomen over het budget.