(Belga) CD&V vraagt dat formateur Yves Leterme de oranje-blauwe partners "zo snel mogelijk" samenbrengt om de regeringsonderhandelingen met succes af te ronden. "CD&V zal de formateur hierin steunen zodat deze spoedig een daadkrachtige regering op de been kan brengen", luidt het in een mededeling.
De partij verwijst er naar dat de oranje-blauwe partijen al acht "belangrijke" sociaal-economische en maatschappelijke hoofdstukken van het ontwerp van regeerakkoord hebben onderhandeld. "Verder werd een aantal belangrijke afspraken gemaakt over de aanpak en het tijdschema voor een verdere staatshervorming", zegt CD&V. De eenzijdig door Vlaamse partijen goedgekeurde splitsing van BHV gisteren in de Kamercommissie is er gekomen "omdat een onderhandelde oplossing niet haalbaar bleek", herhaalt CD&V, die dit ziet als "een bewijs dat het land grondige hervormingen nodig heeft". (DWM)