(Belga) Vlaamse landbouwers zullen voor bepaalde gewassen soepelere bemestingsnormen mogen hanteren dan de strenge normen die het mestdecreet oplegt. Het Europese nitraatcomité heeft dinsdag groen licht gegeven voor het verzoek dat de Vlaamse regering hiervoor had ingediend. Dat laten de Vlaamse ministers Kris Peeters (Landbouw) en Hilde Crevits (Leefmilieu) weten.
Omdat Vlaanderen de Europese normen inzake waterkwaliteit niet haalde, moest heel Vlaanderen als kwetsbaar gebied worden aangeduid. Dat betekent dat er overal strenge bemestingsnormen gelden. Die regeling werd ingevoerd met een nieuw mestdecreet, dat eind vorig jaar werd goedgekeurd. Voor bepaalde gewassen met lange groeiperiode en/of met hoge stikstofopname kunnen de lidstaten aan Europa een afwijking vragen op de strenge normen. Vlaanderen krijgt nu binnenkort een "derogatie" voor de bemesting van bepaalde gewassen met dierlijke mest van graasvee of met verwerkte varkensmest. Landbouwers zullen elk jaar een aanvraag kunnen indienen om die soepelere normen op bepaalde percelen toe te passen. (SER)